0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Loa Hộp Bosch

 • Bosch LB1-CW06-L

  Bosch LB1-CW06-L

  772,000
  Loa hộp treo góc tường 6W, màu trắng Bosch LB1-CW06-L
 • Bosch LB1-CW06-D

  Bosch LB1-CW06-D

  772,000
  Loa hộp treo góc tường 6W, màu đen Bosch LB1-CW06-D
 • Bosch LB1-UW12-L

  Bosch LB1-UW12-L

  1,085,000
  12 W, loa có mục đích chung, chi phí-hiệu quả để sử dụng trong nhà. Keyholes ở ...
 • Bosch LB1-UW12-D

  Bosch LB1-UW12-D

  1,085,000
  Loa hộp đa hướng 12W, màu đen Bosch LB1-BW12-D
 • Bosch LB1-UW06V-L

  Bosch LB1-UW06V-L

  1,125,000
  LB1-UW06V-L là 6 W, có mục đích chung, chi phí-hiệu quả loa để sử dụng trong ...
 • Bosch LB1-UW06V-D

  Bosch LB1-UW06V-D

  772,000
  Loa hộp 6W, màu trắng Bosch LB1-UW06-FL
 • Bosch LB1-UW06-L

  Bosch LB1-UW06-L

  772,000
  Loa hộp treo góc tường 6W, màu trắng Bosch LB1-CW06-L
 • Bosch LB1-UW06-D

  Bosch LB1-UW06-D

  772,000
  Loa hộp 6W, màu đen Bosch LB1-UW06-D