0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

IC, IO các loại

 • SMSC KBC1021-MT

  SMSC KBC1021-MT

  120,000
  SMSC KBC1021-MT xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • SMSC ECE5028-NU

  SMSC ECE5028-NU

  130,000
  SMSC ECE5028-NU xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • M306KAFCLRP

  M306KAFCLRP

  130,000
  M306KAFCLRP xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • LMV431ACM5X

  LMV431ACM5X

  120,000
  LMV431ACM5X xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • LENOVO 41A1242

  LENOVO 41A1242

  120,000
  LENOVO 41A1242 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • LENOVO 41A1240

  LENOVO 41A1240

  120,000
  LENOVO 41A1240 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • IBM 77PI865

  IBM 77PI865

  120,000
  IBM 77PI865 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • F 2117LP 20HV

  F 2117LP 20HV

  155,000
  F 2117LP 20HV xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • F 2116TE20V

  F 2116TE20V

  135,000
  F 2116TE20V xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • F 2116BG20V

  F 2116BG20V

  120,000
  F 2116BG20V xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ITE IT8752TE

  ITE IT8752TE

  165,000
  ITE IT8752TE xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ITE IT8512TE

  ITE IT8512TE

  120,000
  ITE IT8512TE xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ITE IT8511TE

  ITE IT8511TE

  120,000
  ITE IT8511TE xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ITE IT8510TE

  ITE IT8510TE

  120,000
  ITE IT8510TE xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ITE IT8510E

  ITE IT8510E

  120,000
  ITE IT8510E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ITE IT8502E

  ITE IT8502E

  120,000
  ITE IT8502E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ITE IT8500

  ITE IT8500

  160,000
  ITE IT8500 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ENE MR510QF A1

  ENE MR510QF A1

  120,000
  ENE MR510QF A1 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ENE KB926QF D3

  ENE KB926QF D3

  120,000
  ENE KB926QF D3 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ENE KB926QF D2

  ENE KB926QF D2

  120,000
  ENE KB926QF D2 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468