0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay Mainboard Sony NR mã máy Sony VAIO NR Series VGN-NR180E/W ; VGN-NR220E/S Mã Main MBX 182

Tình trang kho: còn hàng

1,100,000 VND

Ghi chú

Thay Mainboard Sony NR mã máy Sony VAIO NR Series VGN-NR180E/W ; VGN-NR220E/S Mã Main MBX 182

Mô tả

Thay Mainboard Sony NR mã máy Sony VAIO NR Series VGN-NR180E/W ; VGN-NR220E/S Mã Main MBX 182

Bình luận - Đánh giá