0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Bộ lưới nhỏ làm chân chipset cho thợ sửa laptop 324 lưới

Tình trang kho: còn hàng

1,100,000 VND

Ghi chú

Bộ lưới nhỏ loại kích thước vừa đủ với chân chipset phù hợp cho thợ làm chân chipset các dòng ic, chipset bộ gồm 324 lưới các loại

Mô tả

Bộ lưới nhỏ loại kích thước vừa đủ với chân chipset phù hợp cho thợ làm chân chipset các dòng ic, chipset bộ gồm 324 lưới các loại:
82HM57//GS45
82801IUX
ÓÃ0.35ÎýÇò
82US15W
82HM55
0.35ÍòÓÃÍø
ÓÃ0.4ÎýÇò
82PM45
82P45
82H61
I7-620M
82P55
D510CPU
0.4ÍòÓÃÍø
ÓÃ0.45ÎýÇò
DDR1
DDR2
DDR3
CG82NW10
0.45ÍòÓÃÍø
ÓÃ0.5ÎýÇò
215-0719090
SB700
G94-300-A1
G96-600-A1
21514
21515
RS800ME
X1300
IXP600
MCP67
IXP460
82PM965
965
82945PM
945GMS
945P
GO7400-N-A3//G86-630//631
915GMS
GF8200
ATI1100
NF790IU
LGA1156
E350
LGA1155
215-0728018
215-0758000
NF200-SLI
MSPII
218-0697010
G200-103-B3
215-0708003
NF7150-630I-A2
NF6801-SLI-N-A2
215-0669065
BR03-N-A3
MCP7A-P-B1
215-0735003
215RGMDKA13FG
GF104-325-A1
VX900
GF106-250-KA-A1
GF100-030-A3
0.5ÍòÓÃÍø
ÓÃ0.6ÎýÇò
VT8237R
GO6800-B1
GO6800-LE
9000-64M
VT8237A
VT8237S
NF430-N-A3
NF250
NF550
SIS671
SIS661
HIS-A4
82801IB//IR
82801GBM
82801FBM
82801HBM
SIS964L
X1600
915P
200M
865PE
RC410
NF4
GO6200
7500//9000
FXGO5200
GO5200
4200GO
VIAP4M900
NF6150
915PM//GM
MX440
9200//9600
IXP400
VT8235M
420GO
82X58
R360
QG500P
BCM56639
BCM6368
VIAC7-M
LGA1366
VT8251
N270
RC82540
MT5362
82801HB
218BAPAGA12FG
M1697-AIB
775CPU
CX700M
MT5363
9000IGP
9100IGP
G80-100-KI
FX5700
R480
SIS965L
SIS968
X1800
82X38
648FX
82801BA
SIS756
M6-C16
9600-T2
370ELV
K8M890
MT5388
SIS655FX
SIS662
215-0718020
M1573
VX700
P4M890
GF420GO 32M
0.6ÍòÓÃÍø
ÓÃ0.76ÎýÇò
M1671
855GME
845GM//PM
845GL//GV
82801DBM
82801EB
RG82875
MC8245A
478CPU
479CPU
BCM53242HKPB
82815EP
AM2
AM3
82801AA
VT82C694
P4X266
82371EB
VN800
PN800
SIS630E
SIS630S
SIS962
IXP150
VT82C686
M1535+
PN133T
SOSKET SI CPU
754CPU
K8T800
P4M800
320//330//340
M760GXLV
K8M800
216PSZBFA22H
BCM3349
0.76ÍòÓÃÍø...
...

Bình luận - Đánh giá