0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Bosch LBC1215/01

Tình trang kho: còn hàng

290,000 VND

Ghi chú

Quick-release universal microphone clamp. Spring-loaded microphone holder. Friction angular adjustment. Screws onto a 3/8", 1/2" or 5/8" Whitworth thread.

Mô tả

  • Quick-release universal microphone clamp.
  • Spring-loaded microphone holder.
  • Friction angular adjustment.
  • Screws onto a 3/8", 1/2" or 5/8" Whitworth thread.
  • Bình luận - Đánh giá

    Sản phẩm cùng loại