0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Kiểm soát ra vào

 • Honeywell PSM2

  Honeywell PSM2

  liên hệ
  Bộ nguồn tự nạp điện 12VDC - 7Ah( tủ, nguồn nuôi, ắc quy)
 • 	 Honeywell N- 485-PCI-2

  Honeywell N- 485-PCI-2

  liên hệ
  Bộ chuyển đổi kết nối máy tính PC RS 232/RS 485
 • Honeywell OP 90HONE

  Honeywell OP 90HONE

  liên hệ
  Đầu đọc HID kích thước : 80mm(rộng) x 114mmm(cao) x 15mm(dày), Màu bạc vỏ kim ...
 • Honeywell PX-4 -H

  Honeywell PX-4 -H

  liên hệ
  Thẻ không tiếp xúc HID - 34BIT không in lên thẻ được
 • 	 Honeywell SY-MSA 232

  Honeywell SY-MSA 232

  liên hệ
  Bộ chuyển đổi kết nối máy tính PC RS 232/RS 485
 • Honeywell NSSKI

  Honeywell NSSKI

  liên hệ
  Bộ quản lý vào ra bao gồm: Trung tâm điều khiển NS2 và phần mềm NStar, kiểm ...
 • Honeywell OP40HONE

  Honeywell OP40HONE

  liên hệ
  Đầu đọc HID, kích thước : 75mm(rộng) x 110mm (cao) x 15mm (dày), màu đen, ghi, ...
 • 	 Honeywell OP 10 HONE

  Honeywell OP 10 HONE

  liên hệ
  Đầu đọc HID, kích thước : 40mm(rộng) x 80mm (cao) x 12.8mm (dày), màu đen, ghi, ...
 • 	 AC 102 - Fingertec

  AC 102 - Fingertec

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • 	 R2 - Fingertec

  R2 - Fingertec

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Honeywell SY-MSA 60L

  Honeywell SY-MSA 60L

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • 	 Honeywell SY-MSA 30

  Honeywell SY-MSA 30

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Rapiscan Metor 28

  Rapiscan Metor 28

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Rapiscan Metor 160

  Rapiscan Metor 160

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Rapiscan 622

  Rapiscan 622

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Rapiscan Metor 200

  Rapiscan Metor 200

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Rapiscan Metor 300

  Rapiscan Metor 300

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Rapiscan Metor 150

  Rapiscan Metor 150

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Rapiscan-618XR

  Rapiscan-618XR

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Rapiscan 620

  Rapiscan 620

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...