0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

MAIN Dell 3561 motherboard MY0JT 15330-1 T4W80 J1800 CPU MUA BÁN SỬA CHỮA

Tình trang kho: còn hàng

2,000,000 VND

Ghi chú

MAIN Dell 3561 motherboard MY0JT 15330-1 T4W80 J1800 CPU MUA BÁN SỬA CHỮA chi tiết liên hệ 0913 083 613 call zalo 

Mô tả

MAIN Dell 3561 motherboard MY0JT 15330-1 T4W80 J1800 CPU MUA BÁN SỬA CHỮA chi tiết liên hệ 0913 083 613 call zalo 

Bình luận - Đánh giá