0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

SAVAGE-IXC-86C584

Tình trang kho: còn hàng

255,000 VND

Ghi chú

SAVAGE-IXC-86C584 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468

Mô tả

SAVAGE-IXC-86C584 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468

Bình luận - Đánh giá