0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard LaptopMain Mainboard HP Pavilion 350 G2 cpu on i5

Tình trang kho: còn hàng

3,900,000 VND

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard LaptopMain Mainboard HP Pavilion 350 G2 cpu on i5

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard LaptopMain Mainboard HP Pavilion 350 G2 cpu on i5

Bình luận - Đánh giá