0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Motherboard 3468 3478 thế hệ 8

Tình trang kho: còn hàng

Liên hệ

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Motherboard 3468 3478 thế hệ 8 giá trên chưa bao gồm công tháo lắp thay thế chi tiết liên hệ 024- 3710 1468

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Motherboard 3468 3478 thế hệ 8 giá trên chưa bao gồm công tháo lắp thay thế chi tiết liên hệ 024- 3710 1468

Nhận đổi mainboard chết lấy sống call 0989 576 613

Bình luận - Đánh giá