0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

THAY VỎ LAPTOP LENOVO YOGA 710-11IKB 710 11IKB CONVER CASE A B C D

Tình trang kho: còn hàng

500,000 VND

Ghi chú

THAY VỎ LAPTOP LENOVO YOGA 710-11IKB 710 11IKB CONVER CASE A B C D GIÁ TRÊN CHƯA GỒM CÔNG THÁO LẮP THAY THẾ CHI TIẾT LIÊN HỆ 0913 083 613 CALL ZALO 

Mô tả

THAY VỎ LAPTOP LENOVO YOGA 710-11IKB 710 11IKB CONVER CASE A B C D GIÁ TRÊN CHƯA GỒM CÔNG THÁO LẮP THAY THẾ CHI TIẾT LIÊN HỆ 0913 083 613 CALL ZALO 

Đơn giá:

  •     A                                    :   600.000 VNĐ
  •     B: màn hình + cảm ứng:  : 1.850.000 VNĐ
  •     C: + bàn phím                 :    650.000 VNĐ
  •     D                                   :    500.000 VNĐ

VỎ THÁO MÁY CALL 0913 083 613

Bình luận - Đánh giá