0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

TL-SM201CM

Tình trang kho: còn hàng

720,000 VND

Ghi chú

100Base-FX Multi mode fiber module, SC conector upto 2 km transmission distance (dùng cho các model switch : SF2109P/ SF2117P/ SF2226P+/ SL2226P / SL2226P+)

Mô tả

100Base-FX Multi mode fiber module, SC conector upto 2 km transmission distance (dùng cho các model switch : SF2109P/ SF2117P/ SF2226P+/ SL2226P / SL2226P+)

Bình luận - Đánh giá

Sản phẩm cùng loại